Informace o spolku
Aktivním sportem děláme něco pro své zdraví. Přidejte se k nám!

Ochrana osobních údajů.

Podle nařízení GDPR (Nařízení EP a Rady 2016/679) informujeme naše členy, že jsou o nich evidovány pouze tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo. Tyto údaje evidujeme kvůli povinnosti vůči ČUS a z důvodu úrazového pojištění členů při sportovní činnosti. Údaje jsou evidovány pouze v zabezpečené aplikaci ISCUS České unie sportu, která tuto aplikaci spravuje, a přístup má pouze tajemník spolku a hospodářka spolku. Přístupy jsou zabezpečené heslem. Pokud nám někteří členové poskytují nad rámec kontaktní emailové adresy, učinili tak vždy formou doloženého písemného informovaného souhlasu. Veškeré údaje o členech jsou evidovány po dobu jejich členství v TJ.
Pokud chcete získat kopii informací, které o vás vedeme, obraťe se na tajemníka spolku (proces vyřizování žádostí subjektu údajů, článek 15-22 GDPR).
2012 | tvorba www stránek » www.psit.cz